Varovanje osebnih podatkov (GDPR, ZVOP)

Splošno

Ponudnik spletnih storitev je Vrtnar Kurbus d.o.o. (Vrtnar Kurbus) in obenem lastnik spletnih strani www.vrtnar.si, www.drevesnica.si in www.zalivaj.si ter njene spletne vsebine.

S strinjanjem s temi pogoji uporabe uporabniki Vrtnar Kurbus dovoljujejo zbiranje, hrambo, obdelavo in uporabo osebnih podatkov v obsegu in za namen, kot je navedeno tukaj. Strinjanje s pričujočimi pogoji ustreza sklenitvi pisnega sporazuma, ki pravno obvezuje obe strani in je veljaven dokler ga ne razveljavi katera od obeh strani.

Vrtnar Kurbus si pridržuje pravico do popravljanja ali spreminjanja pogojev uporabe brez predhodnega obvestila. Vrtnar Kurbus bo v takem primeru uporabila vse razumne ukrepe, da uporabnike obvesti o tovrstnih spremembah in uporabnikom, ki bi kadarkoli in iz kakršnegakoli razloga želeli prenehati z uporabo storitve, omogoči, da to storijo na enostaven način.

Vrtnar Kurbus ne prevzema odgovornosti za nedosegljivost storitve, napačne podatke, nepravilnosti ali karšnekoli druge škode, ki bi jo lahko povzročila uporaba storitve, ali nezmožnosti uporabe storitve.

 Osebni podatki in zasebnost

Vrtnar Kurbus zbira osebne podatke svojih uporabnikov in v okviru svojih storitev uporabnikom omogoča, da zbirajo osebne podatke drugih uporabnikov. Iz vidika veljavne zakonodaje EU na področju osebnih podatkov (GDPR) je Vrtnar Kurbus obdelovalec osebnih podatkov, uporabnik pa upravljalec. Pričujoči Pogoji uporabe vsebujejo tovrstna določila oz. veljajo, kot Pogodba o obdelovanju osebnih podatkov, ki jo predpisuje omenjena zakonodaja. V primeru, da uporabnik potrebuje pogodbo v klasični papirni obliki, podpisano in datirano z obeh strani, jo bo Vrtnar Kurbus uporabniku priskrbela na zahtevo.

Vrtnar Kurbus pri ravnanju z zbranimi podatki spoštuje veljavno zakonodajo Evropske unije (General Data Protection Regualtion) in Slovenije na tem področju (ZVOP). Obdelujejo se naslednji osebni podatki:

 1. ime in priimek uporabnika,
 2. naslov uporabnika,
 3. elektronski naslov uporabnika,
 4. telefonska številka uporabnika.

Zbrani podatki bodo uporabljeni le na naslednje namene:

 1. za zagotavljanje storitve Uporabnikom,
 2. za identifikacijo uporabnikov z namenom zagotavljanja storitve,
 3. za preprečevanje nepoobljaščenega dostopa do storitve in podatkov,
 4. za obveščanje Uporabnikov o tej storitvi ter o drugih Vrtnar Kurbus produktih in storitvah.

Podatki o imetniku računa so razširjeni še s podatki, ki so potrebni za vodenje računa, kot so naziv podjetja, naslov, bančni račun ali kreditna kartica, ter zgodovina plačil. Te podatki se uporabljajo le za vodenje računa oz. storive.

Za potrebe zagotavljanja storitve Vrtnar Kurbus sodeluje z naslednjimi podizvajalci, ki imajo vlogo pod-obdelovalca osebnih podatkov:

 1. procesiranje plačil: PayPal Europe
 2. analitika uporabnosti: Google Analytics
 3. optimizacija uporabnosti: Google Analytics

Osebni podatki ne bodo razkriti nadaljnim tretjim osebam brez izrecne vnaprejšnje privolitve uporabnika.

Varovanje in varstvo podatkov

Vrtnar Kurbus bo naredila vse, kar je v njeni moči, da bo podatke, ki se hranijo v sistemu Vrtnar Kurbus zaščitila pred nepooblaščeno rabo ter preprečila, da do njih dostopajo nepooblaščene osebe.

V zvezi s tem zagotavlja hranjenje podatkov na ustrezno varovanem mestu, kjer je zagotovljeno tehnično in fizično varovanje za onemogočanje dostopa do podatkov nepooblaščenim osebam. Vrtnar Kurbus bo zagotavljal redundantno hranjenje podatkov.

Vrtnar Kurbus se zavezuje, da bo uporabnike takoj obvestila o vseh incidentih, ki se tičejo varnosti in zasebnosti osebnih podatkov.

Pogodbe in podatki o nakupih se hranijo na strežniku podjetja Vrtnar Kurbus d.o.o.,